Sujuvat työprosessit

image description

Kun työprosessit ovat järkeviä ja sujuvia, ihmiset pääsevät tekemään oikeita asioita. Se mahdollistaa työssä pärjäämisen ja antaa onnistumisen tunteen.

Työmotivaation syntymiseen ja sen vahvuuteen vaikuttaa olennaisesti tieto siitä, että työssä menestyminen on mahdollista. Jos ihminen ymmärtää oman työn merkityksen osana kokonaisuutta ja lisäksi jokaisen muun tiimin jäsenen arvon, menestyksen edellytykset kasvavat selkeästi.

Mielekäs työ motivoi. Se luo halua hoitaa hommat hyvin ja kuulua menestyvään työyhteisöön.

topTooltip middleTooltip leftTooltip rightTooltip